Необходима е да се извършва и систематично обслужване на водната система и парогенератора през определен интервал от време или брой извършени процедури.

Внимание! Преди да започне експлоатацията на оборудването и изготвянето на график за обслужване е изключително важно да се определят общите качества и твърдостта на водата.

В случаите, когато водата е с лошо качество ( високо съдържание на варовик, желязо, абразивни частици и др. ) да се предвиди омекотителна инсталация.

Гаранцията отпада, ако не се извършва обслужването през необходимите интервали.

Обслужване на водната система

Водната система на капсулите ( хидрамасжни дюзи, помпи и тръби ), трябва да се почиства през интервал не по дълъг от 50 процедури.

Обслужване на парогенератора

За да се изработи график за обслужване на парогенератора е необходимо да се установи изходната твърдостта на водата, която ще се използва.


ОБЩА
ТВЪРДОСТ

ТВЪРДОСТ В НЕМСКИ
ГРАДУСИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ВОДАТА

ЦИЛЪЛ НА ОБСЛУЖВАНЕ

< 5TH

<3˚ dH

Много мека вода

След всеки 500 работни часа

>7 TH

>4˚ dH

Мека вода

След всеки 150 работни часа

>12TH

>7˚ dH

Полутвърда вода

След всеки 50
работни часа

>25TH

>14˚ dH

Твърда вода

След всеки 15
работни часа

>35TH

>21˚ dH

Много твърда вода

Да се постави омекотителна инсталация