Помещение

СПА капсулите NeoQi са разработени за употреба на закрито и не бива да се съхраняват и транспортират при температури под 0 градуса. Оборудването трябва да се използва в помещение защитено от влага, като се препоръчва да се предвиди вентилация.

Препоръчително е помещението да има подов сифон.

Вратите на помещението трябва да бъдат минимум 80 cm.

Ел. свързване

Свързването на оборудването от NeoQi® към електрическата мрежа трябва да бъде извършено от квалифицирани специалисти или от официалния представител на NeoQi® AS.

За захранването е необходим проводник със сечение 3 x 2.5 mm² . Кабелът трябва да бъде свързан в изолираната кутия разположена на конструкцията на капсулите.

Максималната консумация на енергия е различна за различните модели и варира от 0.3 up до 4.6 kW.

Да се предвиди ДТЗ в главното Ел. табло не по – малка от 20А

Захранване с водопроводната мрежа

ВиК свързване

Свързването на оборудването от NeoQi® към връзките за захранване с топла и студена вода , както и свързването към отходната тръба трябва да бъде извършено от квалифицирани специалисти или от официалния представител на NeoQi® AS.

За безпроблемно функциониране на оборудването, в необходимо да се използва само чиста питейна вода. В случай, че питейната вода е с високо съдържание на абразиви или ръжда, е добре да се предвиди омекотителна инсталация.

Необходими са два извода под налягане на водата – един за топла, и един за студена вода. В зависимост от модела, те трябва да завършват със спирателни кранове  на 1/2 или 3/4 с резба.

NeoQi оборудването използва Ф32 или Ф50 мм връзки за отводняване на пода, в зависимост от модела.

Минималното необходимо ниво на водата, за да се използва функцията хидромасаж е 1 см над масажните дюзи.

Максималното допустимо натоварване върху вибрационната маса е 175 kg.